Društvo študentov invalidov Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom zagovarjanja interesov in posebnih potreb študentov invalidov ter izvajanja programov pomoči in drugih aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju položaja študentov invalidov na področju izobraževanja, bivanja, in zaposlovanja.

Trenutno je v društvo včlanjenih 212 študentov z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti: gibalno ovirani, študentje z okvaro vida, sluha ali govora ter študentje s kronično ali napredujočo boleznijo ali specifičnimi učnimi težavami.

Našim članom nudimo izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s prilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, brezplačno fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagajanje študijske literature v slepim dostopne oblike, organiziranje osebne asistence ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami.

V društvu zbiramo informacije o študijskih in življenjskih pogojih študentov invalidov, obveščamo študente in širšo javnost o življenju študentov invalidov ter vzpodbujamo spremembe v prid invalidom.

Ukvarjamo se z zaposlitveno in stanovanjsko problematiko invalidov.
Povezujemo se s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.