Poleg podpore pri študiju je društvo aktivno tudi pri organiziranju in izvajanju raznih t.i. obštudijskih dejavnostih. Gre za aktivnosti s področja športa, rekreacije, druženja, pa tudi s področja neformalnega učenja, kjer organiziramo razne tečaje, delavnice in druge oblike usposabljanj in izobraževanj. Zavedamo se, da formalna izobrazba že dolgo ni zagotovilo za uspešen vstop na trg dela, pač pa so pomembna tudi neformalna znanja in praktične veščine, ki jih posameznik ne dobi znotraj rednega izobraževanja. Zato vzpodbujamo člane k aktivni participaciji na mnogih področjih.