Društvo že vrsto let sodeluje v različnih evropskih programih z namenom povezovanja s sorodnimi organizacijami in izmenjavo dobrih praks. Hkrati so evropski mladinski projekti priložnost tudi za naše člane, da pridobijo nove izkušnje in uporabne veščine na področju komuniciranja, samoorganiziranja, mreženja, dela z različnimi ciljnimi skupinami … Poleg tega svoje doda še element mednarodnosti, ki še posebej obogati z medkulturnim učenjem ter spoznavanjem in sprejemanjem različnosti. Mladi z manj priložnosti, kamor spadajo tudi invalidi, so kategorija mladih, ki je deležna posebne pozornosti, s tem pa želi EU narediti pomemben korak k bolj vključujoči družbi.

Največ izkušenj imamo z evropskim programom Erasmus+ (predhodnika tega programa sta bila Mladina in Mladi v akciji), ki ponuja pestro  izbiro projektov namenjenih tako mladim kot tudi mladinskim delavcem in voditeljem. Organizirali in sodelovali smo v številnih mladinskih izmenjavah, seminarjih, študijskih obiskih, evropski prostovoljni službi in drugih aktivnostih. Naši člani so s tem pridobili zelo9 dragocene izkušnje, hkrati pa so pridobivali tudi na samostojnosti in samozavesti.

V letu 2018 pa je EU na področju mladinskega dela in povezovanja vzpostavila Evropsko solidarnostno enoto (ESE), ki razširja in nadgrajuje obstoječe aktivnosti. Tako so poleg prostovoljnega dewla v tujini možna tudi krajša plačana pripravništva in usposabljanja. S tem želi EU še dodatno povečati mobilnost mladih.

Najbolj sveža evropska aktivnost, ki jo je organiziralo naše društvo v letu 2018 je mladinska izmenjava, ki smo jo gostili v Vrtičah blizu Maribora in je potekala v drugi polovici septembra. Osrednja tema izmenjave je bila kulturna dediščina, na izmenjavi pa so ob naši organizaciji sodelovali še partnerji iz Hrvaške in Grčije. Več o izmenjavi preberite tukaj (lahko bi dodali tekst is fotke iz zadnje številke Ekstravagance)