Osebna asistenca

S 1.1.2019 se je pričel uporabljati nov Zakon o osebni asistenci, ki je po dolgih letih čakanja končno uredil področje izvajanja osebne asistence. Največja pridobitev zakona je v tem, da je osebna
asistenca postala pravica, ki pripada invalidom ob izpolnjevanju določenih pogojev. Tako ni več zgolj možnost, ki jo ponujajo invalidske organizacije, ampak sistemsko urejena pravica.

Društvo študentov invalidov Slovenije že vrsto let izvaja osebno asistenco za študente invalide, od januarja 2019 pa je tudi izvajalec osebne asistence po novem zakonu in je vpisano v register
izvajalcev, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Društvo kot izvajalec pa po novem zakonu ne izvaja asistence samo za študente invalide, ampak smo odpri za vse invalide in se lahko na nas obrne vsak, ki je z odločbo CSD pridobil pravico. Po svojih zmožnostih bomo skušali v program vključiti čim več uporabnikov.

Osebna asistenca je ena od ključnih podpor, ki jo študent invalid potrebuje pri študiju. V sistem osebne asistence se lahko vključi invalid po dopolnjenem 18 letu starosti, se pravi, da zakon zajema tudi študente. Eden od bistvenih pogojev za vključitev pa je potreba po asistenci v obsegu najmanj 30 ur tedensko. O upravičenosti do asistence na podlagi izvedenskega mnenja posebne komisije odloči krajevno pristojni CSD. Zakon med sklope storitev osebne asistence uvršča tudi pomoč pri izobraževanju in zaposlovanju, zato je znotraj izvajanja osebne asistence možna tudi podpora v samem študijskem procesu.

Za več informacij v zvezi z izvajanjem osebne asistence se lahko obrnete na naše strokovne delavce, ki so vam na voljo na kontaktnih telefonskih številkah ali na društvenem elektronskem naslovu.