Univerza v Ljubljani

Povsem dostopne za gibalno ovirane so:

  • Fakulteta za družbene vede,
  • Fakulteta za strojništvo,
  • Pedagoška fakulteta,
  • Pravna fakulteta,
  • Fakulteta za socialno delo,
  • Fakulteta za upravo,
  • Filozofska fakulteta,
  • Fakulteta za elektrotehniko
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko