Tudi kandidati s posebnim statusom gredo najprej skozi redni izbirni postopek. V kolikor dosežejo potrebno število točk za sprejem v enega od treh v prijavi navedenih študijskih smeri, so v ta program tudi sprejeti.

V kolikor pa se kandidati s posebnim statusom v rednem izbirnem postopku niso uvrstili na nobenega od treh navedenih študijskih smeri, se na seznam naknadno sprejetih uvrstijo, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90% minimalnih točk, potrebnih za uvrstitev.