Tako kot drugi študenti imajo kandidati s posebnimi potrebami možnost izredno študirati. Kandidati za to vrsto študija se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v enakih rokih kot kandidati za redni študij.