Prijava za vpis poteka preko e-prijave na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

V prijavi lahko označite, da prosite za poseben status in prošnjo skupaj z dokazili oddate skupaj z elektronsko prijavo tako, da prošnjo in dokazila skenirate in elektronske dokumente kot priloge naložite k prijavi ali pa natisnete in pošljete priporočeno po pošti.

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:

  • invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole,
  • kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (zadnja dva letnika srednje šole oziroma zaključek srednje šole)

Listine, ki se upoštevajo kot dokazilo o posebnih potrebah so sledeče:

  • Odločba o usmeritvi pristojne enote Zavoda RS za šolstvo,
  • Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
  • Odločba Centra za socialno delo,
  • Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
  • Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • zdravniško potrdilo zdravnika specialista.

V kolikor prošnje za posebni status ne oddate skupaj s prijavo za vpis, lahko to storite naknadno tako, da napišete individualno prošnjo in priložite potrebna dokazila ter s priporočeno pošto pošljete na prijavno službo do 22.6.2018, če želite poseben status uveljavljati že v prvem prijavnem roku.

Prošnja za poseben status, ki se odda v prvem prijavnem roku, se upošteva tudi ob vseh naslednjih prijavnih rokih. Prošnje oddane v drugem prijavnem roku se upoštevajo v drugem in tretjem prijavnem roku.

Oddaja prošnje za poseben status v tretjem prijavnem roku ni možna.

Vsi, ki ste zaprosili za poseben status, v roku enega meseca po pošti prejmete Odločbo komisije.

Status kandidata s posebnimi potrebami se dodeli le za čas prijavno-sprejemnega postopka.

Po vpisu na študijski program je potrebno na svoji fakulteti oddati vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Postopek uveljavljanja se med visokošolskimi zavodi in univerzami razlikuje. Podrobneje o tem lahko preberete na povezavi Status študenta s posebnimi potrebami.