Kdo je upravičen do subvencionirane študentske prehrane?

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti, so tudi opravičeni do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov. Zadeve je potrebno urediti z ustreznimi dokazili (Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odločba fakultete o priznavanju statusa študenta s posebnimi potrebami).

Kako poteka prvi vpis v sistem subvencionirane prehrane?

  • Najprej preko portala studentska-prehrana.si opraviš spletno prijavo (izbereš »Oddaj prijavo za prvi vpis tukaj«, vpišeš vse potrebne osebne podatke, prebereš splošne pogoje ter vse skupaj potrdiš s klikom na »Nadaljuj«).
  • Zapišeš si številko prijavnice, ki se izpiše v zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO zglasiš na najbližji točki SŠP (seznam točk SŠP si lahko ogledaš https://www.studentska-prehrana.si/sl/points). S seboj prineseš osebni dokument, dokazilo o statusu za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon. Registracijo v sistem subvencionirane prehrane lahko uredi samo referent na točki SŠP in ni možna preko interneta ali pošte.
  • Z referentom na točki SŠP bosta nato preverila točnost vpisanih podatkov. Izbral boš tudi sredstvo, s katerim se boš identificiral pri koriščenju subvencionirane prehrane, to je telefon (telefonska številka – brezplačno) ali sim kar ca (brezkontaktna čip kartica – doplačilo 15 evrov).
  • Na točki SŠP moraš pri podatkih obvezno vpisa tudi naslov svoje elektronske pošte, ker je ta hkrati tudi tvoje uporabniško ime za aktiviranje računa na spletni strani studentska-prehrana.si.
  • Referent na ne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja pros h subvencij prek spletne strani studentska-prehrana.si (izbereš aktivacijo računa – polje »račun aktivirate tukaj«).

Kako podaljšaš upravičenost do subvencije?

Za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano, se moraš osebno zglasiti na katerikoli točki SŠP (ne glede na to, pod katero univerzo spada tvoja fakulteta), kamor prineseš potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ali študentsko izkaznico (z veljavno nalepko in fotografijo za tekoče študijsko leto) in osebni dokument. Svojo aktivacijsko kodo (pri tem ni potrebna ponovna aktivacija osebnega profila) in elektronski naslov po ponovni registraciji v sistem vpišeš na strani Aktivacija računa, da boš lahko pregledal pretekle porabe in trenutno stanje prostih subvencij.

Koliko subvencij lahko koristiš v enem dnevu?

Študent je na mesec upravičen do toliko subvencij, kolikor je v tem mesecu delovnih dni, torej ena subvencija na delovni dan (v višini 2,63 evra). Vendar pa lahko v soglasju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve na dan koristiš dve subvenciji, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj 4 ure.

Koliko dostav lahko koristiš na mesec?

Število dostav hrane na dom ni omejeno, razen s številom subvencij, ki  pripadajo na mesec. Koristiš lahko dve subvenciji na dan, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj 4 ure. Ponudnik subvencionirane prehrane, ki nudi dostavo na dom, ne sme dodatno zaračunati še stroškov prevoza.

Kaj lahko gostinec zahteva od študenta za preverjanje istovetnosti?

V sistemu subvencionirane študentske prehrane gostinec preveri tvojo istovetnost z OSEBNIM DOKUMENTOM (na katerem je tvoja slika in osebni podatki – ime in priimek) ali ŠTUDENTSKO IZKAZNICO s fotografijo oziroma INDEKSOM.

Lahko koristiš subvencionirano prehrano med vikendi?

Med vikendi lahko koristiš subvencijo samo pri tistih ponudnikih subvencionirane prehrane, ki jo ponujajo tudi med vikendi. Kateri so to, lahko preveriš na spletni strani www.studentska-prehrana.si pod zavihkom Imenik lokalov (www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant).

Kaj študentu pripada pri subvencioniranemu obroku?

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (juha ali solata ali sadje). Ob obroku študentu pripada še 2dl vode.

Ali obstaja časovna omejitev glede koriščenja subvencionirane prehrane?

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 8. do 21. ure vse dni v letu, razen poleti od 15. julija do vključno 15. avgusta, ko subvencij za študentsko prehrano ni možno unovčiti.